Recent Submissions

 • Örgüt Kişi Uyumu ve Örgütsel Çekicilik : Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur ? 

  Arbak, Yasemin; Yeşilada, Tahir (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Günümüz örgütleri kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağlama imkânına sahip güçlü kültürleri oluşturmak ve korumak amacıyla örgütleri ile uyumlu elemanları kendilerine çekmek, seçmek ve sosyalleştirmek için yoğun çaba ...
 • Implementation of Emotional Intelligence (EQ) Principles İn ELT Teacher Training 

  Tuncay, Hidayet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Duygusal zeka (DZ) son zamanlarda birçok araştırmacının önem verdiği konu haline gelmiştir. Günümüzde Duygusal Zekâ uygulaması birçok şirkette ve de eğitim sahasında personelin yetiştirilmesi maksadıyla yapılmaktadır. Bu ...
 • Aruz Eğitimi Üzerine Düşünceler ve Teklifler 

  Pala, İskender (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Divan edebiyatının gerek orta öğretim, gerekse yükseköğretim düzeyinde eğitim ve öğretiminin başlıca problemlerinden biride aruz eğitim ve öğretimi olarak görünmektedir. Aslı Arap edebiyatında iken XIII. Yüzyılda İran ...
 • Resimli Oyunluk (Storyboard) Yalnızca Reklam Sunumu İçin Değildir 

  Hünerli, Selçuk (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Resimli oyunluk, sinemada ve televizyonda, canlandırma filmlerinde ve reklam filmlerinde olmak üzere üç ayrı başlık altında farklı özellikler taşımaktadır. Sinema ve televizyon filmlerinde ya da izlencelerinde kimi zaman ...
 • Küreselleşme Sürecinde Dünya Ekonomisini ve Yönetimini Yeniden Düzenleyen Eyleyenler 

  Tarhanyan, Nayyat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Yapısal bir dönüşümü beraberinde getiren küreselleşme sürecinin dünya düzeyinde eşitsizlik ve işsizlik sorunlarına yol açması sonucu dünya ekonomisini ve yönetimini yeniden düzenlemek üzere eyleyenler ortaya çıkmıştır. Bu ...
 • American Myth Trough Perspective of Turkish Newspapers; After September 11 

  Gündeş, Simten; Tuncel, Berin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Söylen kavramının genel tanımlarından yola çıkarak Amerikan söyleninin görünüşü 12-29 Eylül tarihleri arasında yayımlanan 6 ulusal Türk gazetesinin birinci sayfa manşetleri taranarak yapı ötesi yaklaşımla incelenmiştir. ...
 • Bilgi ve Verimlilik 

  Tıngöy, Özhan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Bu yazı çerçevesinde, bilgi çalışmalarının sorunları üzerinde durulmaktadır. Bilişim teknolojilerini kullanarak verimliliği artırmak için çözüm yolları sunmaktadır. Bu amaçla çeşitli stratejiler bilişim teknolojisi ...
 • Tenkit ve Edebi Tenkit 

  Gülşen, Hacer (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Türk edebiyatına Batıdan gelmiş önemli bir tür olan tenkit, bizde Fransızca critique kelimesinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Bazı sanatçılarımız, tenkit ile critique arasında bir ilgi olmadığını savunarak kelimeye ...
 • A Preliminary Study on 'History' and 'Historiography' in Translation Studies 

  Apak, Fundagül (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Bu araştırmada amaç, çeviribilimde 'tarih' ve 'tarih yazımı'na yönelik olarak yapılan bazı çalışmalarda 'çeviri tarihi'nin mi yoksa 'çeviri tarihi yazımı'nın mı incelendiğini sorgulamaktadır. Bu bağlamda ele alınacak ...
 • Body and Space : In-Between Sight and Site 

  Adiloğlu, Fatoş (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2003-06)
  Bu çalışma mimarlık ve sinema alanlarında yer alan beden-mekan ve hareket dinamikleri üzerinde duracaktır. Araştırma, mimarlık-sinema etkileşimi içerisinde, mekan ve beden ilişkisi sorgularken, Stephen Heath'in 'anlatı ...

View more