Publication:
Sinestezi ve iletişim tasarımı

Date
2010
Authors
Öçal, Sedat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Bu çalışmanın amacı sinestezi kavramını sosyal bilimler, özellikle de iletişim tasarımının ilgi ve çalışma alanı içine almaktır.Birinci bölümde sinestezi ile ilgili genel tanımlamalar yapılmış ve sinestezi sanat ilişkisi incelenmiştir.İkinci bölümde sözlü ve sözsüz iletişim incelenmiş, sinestezinin sonradan kazanılabilir olup olmadığı ve tartışılmıştır.Üçüncü bölümde İKÜ İletişim Fakültesi bünyesinde yapılan anket çalışması hakkında bilgiler verilmiş, anket sonuçları tartışılmış ve yabancı kaynaklar, sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
Description
The purpose of this study is to add the synesthesia phenomenon to the interest and practice range of social sciences in general and to communication design studies in particular.First section gives general descriptions about synesthesia and examines the synesthesia art relation.econd section investigates verbal and non-verbal communication and argues even whether synesthesia can be acquired intentionally or not.Third section includes the survey done in the IKU Communication Faculty and the results are both discussed and compared with the studies made abroad.
Keywords
Kandinsky, Vassily, Sinestezi, Synesthesia, İletişim, Communication
Citation