Cilt 2, Sayı 2, Nisan 2004

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Gönderiler

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 6
 • Yayın
  Açık Erişim
  Leading Financial Crises Indicators İn Turkey
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04) Gülcan, Yaprak; Ayhan, Duygu
  Finansal serbestleşme sonrası, finansal krizler, Kaminsky ve reinhart’ın (1998) ‘’İkiz krizler’’olarak adlandırdıkları eş zamanlı para ve bankacılık krizleri ile şekillenmektedir. Ulusal para birimi ile bankacılık sektöründeki problemlerin karşılıklı etkileşimi, finansal zayıflığı tetiklemekte ve banka bilançolarını bozmaktadır. Bankaların ödeme güçlüğü çekmesi, para birimi ve vade uyumsuzlukları ve geri dönmeyen krediler ise finansal krizlerin merkezi parçası olan bankacılık krizleri meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, 1989-2002 çeyrek dönemi için Türkiye’de öncü niteliğindeki makroekonomik ve finansal göstergeleri lojistik model kullanarak belirlemektir. Belirlenen sekiz spesifikasyon ve onbeş deyişken arasında, sadece ‘’Ticaret Bankaları Dış Yükümlülükler/GSYİH’’ oranında artış ile ‘’Uluslararası Rezervler’’ de düşüş, tam anlamıyla para ve bankacılık krizlerinin varlığına işaret etmektedir. Beklenenin aksine, Bankacılık sektörü Yurtiçi Kredi Hacmi Toplamı/GSYİH oranı finansal kriz olasılığını olumsuz etkilerken, reel döviz kuru pozitif etkide bulunmaktadır.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Yönetişimde Etkili İletişim
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04) Zeybek, Işıl; 141147
  Yönetişim kavramını son zamanlarda sıkça duymaya, okumaya alıştık. Ancak hala kavramın içeriğinin ne olduğunu çok açık bir biçimde bilmiyoruz, bilemiyoruz. Siyasal Ekonomik alanlarda ve örgüt iletişimi çerçevesinde yönetsel bağlamda karşımıza çıkan bu eylemi öncelikli olarak sözlükbilimse açıdan irdeleyerek sözcüğün köken sel yapısını irdelemeye çalıştık. Ayrıca yönetişim uygulamalarında iletişimin yerini ve önemini belirlemeyi amaçlayarak, yaşamımızdaki bu iki etkin ve etkili eylemin birbirlerini nasıl beslediklerini ve nasıl işlevsellik bulgulamaktı hedefimiz. Bu amaç çerçevesinde de, yönetişimin uygulanmasında araç niteliğiyle kullanılmaya başlanan ve iletişim şemsiyesi altında yer alan etkili iletişim, internet ve sponsorluk gibi kavram ve teknikler aracılığıyla katılımcılığın, saydamlığın, açıklığın, hesap verilebilirliğin ne biçimde gerçekleştiğini bulgulamaya giriştik.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Kinoks İzleyiciden Yeni İzleyiciye
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04) Gündeş, Simten
  Sinema kinoks izleyiciden bu yana doğrudan yada dolaylı yada gizil biçimde anlamı/niyeti eyletendir. Bu bağlamda sırayla izleyen, gözlemleyen, algılayan ve sanal bedeniyle filmin içine giren ‘’yeni izleyici’’dir artık.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Die Another Day (Başka Bir Gün Öl) Jeneriğinde Görüntü Göstergeler
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04) Tarhanyan, Nayyat
  ‘Die Another Day’ James Bond İngiliz film zincirinin bir halkasıdır. Jenerik üzerindeki incelememiz sonunda filmin iki jeneriği bulunduğu ve film sürecinde ikinci jenerikle kırılma yaratıldığıdır. Jenerikteki göstergeler yaşam/ölüm ve ateş/buz ve bunların birbiri içinde erimesidir.
 • Yayın
  Açık Erişim
  Birey - Toplum Karşıtlığında Ekinsel Görecelik, Değerler ve Aktörenin Filmsel Göstergesi ( "Berlin In Berlin" Örneği)
  (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-04) Gündeş, Simten; Küçükerdoğan, Rengin
  ‘’Doğru’’ ve ‘’yanlış’’ ın evrensel bir değer mi yoksa görecelikli bir kavram mı olduğu konusu tartışılan çalışmada ‘’ekinsel görecelik’’ ve ‘’öteki’’ kavramları irdelenirken örnek olarak ‘’Berlin in Berlin’’ filminin incelemesi yapılmıştır. Bu bağlamda ‘’hukuk’’ ve ‘’aktöre’’ ikilemi üzerinde durulmuştur.