Recent Submissions

 • Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük 

  Tekinalp, Şermin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, ...
 • Kültürlerarası İletişim ve Öteki Kavramının Günümüz Dünyasında Yeri ve Önemi 

  Tanrıbilir-Özgül, Ruşen; Şen, Erdal (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Günümüzde sosyal bilimler alanında hazırlanan tüm tezlerin, projelerin, ödevlerin giriş bölümlerine egemen olan hızlı değişim ve farklı tanımları her dalda ayrı yapılan ancak adına tek küreselleşme denilen olgunun tüm dünya ...
 • Öğrenme ve Etkin Öğrenme 

  Gökalp, Nuri (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Gelişen ve değişen teknolojik yapılanmalar küresel eğitimde yaygın ve ortak çözümlerin geliştirilmesine olanak verirken, ayni zamanda bireylerden beklentilerin de hızla artmasına neden olmaktadır. Günümüzde öğrenme stratejisi ...
 • Göstergeküreler, Reklam ve "Öteki" Kavramı 

  Güz, Nükhet; Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Küreselleşme sürecinde yasam biçimimizi sürekli ve hızla degiştiren, çevreleyen markaların,ürünlerin ve hizmetlerin bir yandan algılanırlığını, akılda kalıcılığını öte yandan satışı arttırmaya yönelik oluşturulan reklam ...
 • Ütopik Bilincin Kutsaldan Profana Önlenemez Özgürleşmesi 

  Demirkan, Mustafa (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Thomas More'un, hayali kral Utopos'un hayali ülkesine verdiği isim olan Ütopya, kültür alanında ileriye dönük ve gerçekleşmesi hem olanaksız hem de zaten umut edilmeyen düşsel fikirleri tanımlayan, gündelik dilde ve tutucu ...
 • Kayıkçı: Aşk Bağlamında Ben ve Öteki Kavramı 

  Oktuğ, Melis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Farklı kültürler, ayrı toplumlar, uygarlıklar da yasam bulsalar da, tüm söylenler ve anlatılar benzer evrensel izlekler çerçevesinde gelişmektedir. Bunların en bilinenleri aşk ve kahramanlık öyküleridir. Bu çalışma, gönderme ...
 • Cumhuriyet'in İlk Yıllarında 'Öteki'nin Ressamı Olmak ve Malik Aksel 

  Üstünipek, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Cumhuriyet'in ilk kuşak ressamları arasında Malik Aksel, sanatçı durusu ve sanat anlayışı ile ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Dönemin sanat birlik ve grupları çevresinde yoğunlaşan sanat ortamında hiçbir birlik ya da ...
 • Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki 

  Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  "Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar ...
 • "Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım 

  Barokas-Kırlar, Safiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan ...
 • Kişilerarası İletişimde Uzam (Mekan) Dilinde " Öteki" Kavramı 

  Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
  Yaşamımızın her anini çevreleyen imge (imaj) olgusu kendini her alanda etkin bir biçimde göstermektedir. Bu bağlamda, olumlu imge yaratımı söz konusu olduğunda üzerinde çok da fazla durulmayan uzam dili önemli bir işlev ...

View more