Now showing items 1-1 of 1

    • Kişilerarası İletişimde Uzam (Mekan) Dilinde " Öteki" Kavramı 

      Zeybek, Işıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
      Yaşamımızın her anini çevreleyen imge (imaj) olgusu kendini her alanda etkin bir biçimde göstermektedir. Bu bağlamda, olumlu imge yaratımı söz konusu olduğunda üzerinde çok da fazla durulmayan uzam dili önemli bir işlev ...