Now showing items 1-1 of 1

    • Küreselleşen Dünyanın Bunalımı: Çokkültürlülük 

      Tekinalp, Şermin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
      Çokkültürlülük, kimlik ve ötekilik gelişmiş bati ülkelerinin masasında çözüm bekleyen en önemli sorunlardan biri olarak görülebilir. Kapitalist dünyanın zenginliği ve gücü artar, zenginlere fakirler arasında uçurum büyürken, ...