Show simple item record

dc.contributor.advisorKandıralıoğlu Cuylan, Pınar Çağla
dc.contributor.authorAvcı, İlyas
dc.date.accessioned2017-11-08T10:37:54Z
dc.date.available2017-11-08T10:37:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1882
dc.descriptionThe subject of this study is auditing in joint stock companies subject to the Capital Market Law. These companies are the prominent ones in attracting domestic and foreign investors to the capital markets. Here, the term of audit refers to independent auditing carried out by the independent auditors. Within the scope of the study, the functions of capital markets and especially its funding functions were examined. Since the trust of investors must be established in capital markets for the function of funding, confidence/trust factor and how it works in our subject also examined. Subsequently, independent audit descriptions were made and different types of auditing/auditor reports were described. Independent auditing contract, its provisions, typicality, parties of the contract and parties' rights and obligations were also examined and possible compensation claims -if any of the loss arises; seperately for contract parties and third parties- to the independent auditors/independent auditing institutions were also examined and the study ended.tr_TR
dc.description.abstractBu çalışmamızın konusu, ülkemizin gerek tasarruf sahipleri, gerekse yabancı yatırımcıları sermaye piyasalarına çekme konusunda vitrin şirketleri olan Sermaye Piyasası Kanununa tabi anonim ortaklıklarda denetimdir. Burada denetimden kasıt, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan bağımsız denetimdir. Çalışma kapsamında, sermaye piyasaları ve fon sağlanmasındaki işlevleri incelenmiştir. Fon sağlanması için sermaye piyasalarında yatırımcıların güveninin oluşması gerektiğinden, güven unsuru ve bu unsurun ne suretle oluştuğu çalışmamızda incelenmiştir. Akabinde, bağımsız denetim tanımı yapılmış ve farklı türleri tanımlanmıştır. Bağımsız denetim sözleşmesi, unsurları, tipikliği, sözleşmenin tarafları ve sözleşmede tarafların edimleri de çalışmamız kapsamında incelenerek, -sözleşme tarafı denetlenen ortaklık ve üçüncü kişilerin zararlarının doğması halinde ayrı ayrı değerlendirilmek üzere- bağımsız denetim kuruluşlarına karşı olası tazminat talepleri incelenerek çalışma sona erdirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectAnonim Şirketlertr_TR
dc.subjectJoint Stock Companiestr_TR
dc.subjectBağımsız Denetimtr_TR
dc.subjectIndependent Audittr_TR
dc.subjectBağımsız Denetim Kuruluşlarıtr_TR
dc.subjectIndependent Auditing Companiestr_TR
dc.subjectBağımsız Dış Denetimtr_TR
dc.subjectIndependent External Auditingtr_TR
dc.subjectDenetimtr_TR
dc.subjectControltr_TR
dc.subjectSermaye Piyasası Kanunutr_TR
dc.subjectCapital Market Lawtr_TR
dc.subjectSermaye Piyasası Kanunutr_TR
dc.subjectCapital Market Lawtr_TR
dc.subjectTicaret Hukukutr_TR
dc.subjectCommercial Lawtr_TR
dc.subjectTürk Sermaye Piyasasıtr_TR
dc.subjectTurkish Capital Markettr_TR
dc.titleSermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Denetimtr_TR
dc.title.alternativeIndependent Auditing of The Joint Stock Companies in Accordance to The Capital Market Law
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record