Yayın:
Mehmet Rauf'un kadın isterse adlı eserinin yeni harflere aktarılarak incelenmesi

No Thumbnail Available
Tarih
2016
Yazarlar
Lafcı, Selin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Mehmed Rauf, Servet-i Fünûn nesli içinde en beğenilen ve okunan yazarlardan biridir. Bu çalışmada, Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eseri yeni harflere aktarılarak incelenmiş, yazarın içinde bulunduğu Servet-i Fünûn döneminin etkileri çerçevesinde kadına ve aileye bakış açısı ele alınmıştır. Araştırmanın hedefi Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eserinin yeni harflere aktarılarak incelenmesidir. Çalışmada Mehmed Rauf'un hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. Kadın İsterse adlı eser yeni harflere aktarılıp, şahıs kadrosu, mekân, zaman, üslûp başlıkları altında incelenmiştir. Yazarın üslûbu hikâyelerinde değişkenlik göstermektedir. Bir yerde Servet-i Fünûn edebî topluluğunun üslûbunu yansıtırken, başka bir yerde daha sade ve anlaşır bir üslûpla hikâyelerini kaleme almıştır. Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eserinde noktalama işaretlerinden oldukça yararlandığı gözlenmiştir. Bu durum aynı zamanda Servet-i Fünûn neslinin Fransız cümle yapısını dilimize uyarlama gayretinden ve noktalama işaretlerinin tesirinden yararlanma gayretinden doğmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın bir diğer temel amacı, Mehmed Rauf'un Kadın İsterse adlı eserinden hareketle, Osmanlı'da aile ve kadın meselesinin de ele alınmasıdır. Bu incelemenin sonucunda elde edilen çıkarımlar değerlendirilmiş buna göre Kadın İsterse adlı eserin psikolojik yönü ağır basan bir eser olduğu görülmüştür. Mehmed Rauf, kadın hassasiyetini, kadının aile içindeki yerini ve önemini ele almış, bunu eserlerine yansıtmıştır. Kısacası Mehmed Rauf bu eserinde, kadınların toplumdaki yeri ve aile hayatını ilgilendiren meseleleri ele almıştır. Anahtar Sözcükler: Mehmed Rauf, Servet-i Fünûn, Türk Hikâyeciliği, Kadın, Aile
Açıklama
Mehmed Rauf is one of the favorite and most-read authors among the generation of the Servet-i Fünun. In this study, Mehmed Rauf's work named Kadın İsterse has been examined by transferring into new letters, and its point of view towards woman and family has been addressed within the frame of effects of the period of the Servet-i Fünun, which the author belongs to. Aim of the research is to examine Mehmed Rauf's work named Kadın İsterse by transferring into new letters. In the study, life of Mehmed Rauf, his literary personality, and his works have been examined in separate chapters. His work named Kadın İsterse has been transferred into new letters, and it has been examined under the titles of group of characters, place, time, and genre. Genre of the author varies in between his stories. It has been seen that while he reflected the genre of the literary community of the Servet-i Fünun at some point, he wrote his stories with a plain and simple genre at another. It has been observed that Mehmed Rauf frequently used punctuation marks in his work named Kadın İsterse. This situation results from the effort of the generation of the Servet-i Fünun to adapt the French sentence structure to our language, and to use the effect of the punctuation marks. In this context, another main aim of the study is to handle the matter of family and woman in Ottoman, with the starting point being the Mehmed Rauf's work named Kadın İsterse. Implications gathered from this examination have been evaluated, and according to this, it has been seen that the work named Kadın İsterse is one that has a dominant psychological feature. Mehmed Rauf addressed woman sensitivity, woman's place and importance in family, and he reflected these on his works. In short, Mehmed Rauf, in this work of him, addressed the matters related to the place of women in society, and family life. Key Words : Mehmed Rauf, Servet-i Fünun, Turkish Narration, Woman, Family
Anahtar kelimeler
Aile, Family, Hikaye, Story, Kadınlar, Women, Mehmed Rauf, Servet-i Fünun edebiyatı, Servet-i Fünun literature
Alıntı