Recent Submissions

 • Fine Structure of the Configurations 3d, 3d4s5s, 3d5s, 3d4s4d and 3d5s of Neutral Scandium Atom 

  Öztürk, İpek K. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  lnvestigation of parametric analysis of the fine structure (fs) for the even parity configurations 3d3. 3d4s5s.3d5s2,3d4s4d end 3d25s configurations of atomic Scandium (Sc I) was aimed in this work. Fine structure calculation ...
 • Some Result for the Janowski's P-Fold Symmetric Starlike Functions of Complex Order 

  Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin; Şen, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  Janowski' s starlike functions of complex order and hove power series of the forrn f(z)--=z + a ,.,zp•I + a1P., z2p+I + … wehere p = 1,2,3,... are shown to satisfy the relation f(z) = ([g ...
 • Natural Radioactivity and EDXRF Analysis of Ashes from Coal Power Plants of Turkey 

  Akyüz, Tanıl; Akyüz, Sevim; Varinlioğlu, Ahmet; Köse, Abdullah (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  Natural radioactivity and the chemical composition of ten ash samples collected from six coal power plants of Turkey have been analysed. Gamma-isotopic analysis indicated that all the samples contain Ra•226, U238 and ...
 • An Investigation of Bursa-Uludağ Wolfram Ore By NAA and EDXRF Methods 

  Akyüz, Tanıl (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  In this study 4 wolfram ore samples obtained from Bursa-Uludağ wolfram deposit, together with concentrated scheelite sample , that was enriched in Scheelite mineral (CaWo), obtained from the ore samples were analysed for ...
 • Distortions In the Flux Distribution In Two Dimensional Geometries 

  Sağlam, Semiha (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  The subject of this study is distortions of flux distributions observed in Discrete Ordinates Method. To observe these distortions an important two dimensional transport code has been chosen and executed for a wellknolwn ...
 • 1981-2003 Betonarme Konut İnşaatlarında Maliyet Artışını Gösteren Bir İndeks Çalışması 

  Bostancıoğlu, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  Bu çalışmanın amacı bina yapım projelerinde maliyet tahmini ve araştırma elemanı olan indeksleri tanıtmak kullanımlarını allamak, Ülkemizdeki farklı indeks çeşitlerini ve metotlarını değerlendirmek ve sonuç olarak, ülkemiz ...
 • İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı 

  Kasapoğlu, Esin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  İnşaat sektörünün, talebin süreksiz olması, belirsizlik ve risk yüksekliği gibi koşullar nedeniyle, yüklenici firmalar arasında, alt yüklenici kullanımı yaygındır. Firmaların büyüklükleri ve iş hacimleri artsa bile, alt ...
 • Tamamlayıcısı Bir Q Grubu Olan Frobenius Gruplarının Sınıflandırılması 

  Öztürk İşleklel, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  Bu çalışmada, tamamlayıcısı bir Q-grubu olan Frobenius gruplan, Sylow 2-alt grupları yardımıyla, sınıflandırılmıştır.
 • Environmental Impact of the Utilization of a Geothermal Area 

  Baba, Alper (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
  Geothermal energy is generally accepted as being on environmentally benign energy source. Geothermal development over the lost 40 years in world, has shown that it is not completely free of impacts on the environment. ...