Now showing items 1-1 of 1

    • İnşaat Sektöründe Alt Yüklenici Kullanımı 

      Kasapoğlu, Esin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2004-01)
      İnşaat sektörünün, talebin süreksiz olması, belirsizlik ve risk yüksekliği gibi koşullar nedeniyle, yüklenici firmalar arasında, alt yüklenici kullanımı yaygındır. Firmaların büyüklükleri ve iş hacimleri artsa bile, alt ...