Show simple item record

The life, literary identity of Rağmi and his Divan's annotaded text

dc.contributor.advisorCeylan, Ömür
dc.contributor.authorIşıkhan, Dilek
dc.date.accessioned2017-11-10T12:35:19Z
dc.date.available2017-11-10T12:35:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/1915
dc.descriptionThe study, named as "The life, literary identitiy of Ragmî and his Divan's annotated text" depends on the translation of Rağmî's Divan from XVIII century poet and the examining it using scientific methods. The study, basically consist of four sections. In the introduction part, which forms the first part of thesis, the situation of ottoman and classical Turkish poetry in the XVIII century has been referred; in the second part, the biography of the poet which can be foun in few resources has been broadened with reference to the facts derived from his work. And evaluation of his language and style with referance to his work has also been contained under the title of "Ragmî" ; in the third section, the verse styles which the work contains has been established and referred to under the title "The list of contents Rağmî's Divan" and the annotated form of his work has been presented in the fourth and last part. The facsimile of the work which has only one transcipt that can be reached has also been included at the end of the study. With this graduate thesis it has been tried to unearth Rağmî's identity and his work and his place in Turkish literature.tr_TR
dc.description.abstract"Rağmî Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divan'ının Notlandırılmış Metni" isimli çalışmamız, XVIII. yüzyıl şairlerinden Rağmî'ye ait Divanın çeviriyazısına ve ortaya çıkan metnin bilimsel metotlar çerçevesinde incelenerek notlandırılmasına dayanmaktadır. Çalışmamız temelde dört bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk bölümünü oluşturan "Giriş" kısmında Osmanlı'nın ve Klasik Türk Şiiri'nin XVIII. yüzyıldaki durumu genel hatlarıyla ifade edilmeye çalışılmış; ikinci bölümünde; şairin sınırlı sayıdaki kaynakta yer alan biyografisi, eserinden tespit edebildiğimiz hususlar ile genişletilmiş; yine eserinden hareketle dil ve üslubuna dair değerlendirmeler yapılarak "Rağmi" başlığı altına alınmış; üçüncü bölümünde eserin ihtiva ettiği nazım şekilleri tespit edilerek "Rağmî Divanı'nın İçerik Dökümü" başlığı ile verilmiş, metnin notlandırılmış şekli ise son kısım olan dördüncü bölümde "Rağmî Divanı" başlığı içerisinde sunulmuştur. Eserin ulaşılabilen tek nüshası da tıpkıbasımı olarak tez çalışmamızın sonuna dahil edilmiştir. Hazırlanılan bu yüksek lisans tezi ile Rağmî'nin kimliği ve eseri gün yüzüne çıkartılarak Türk edebiyatı içerisindeki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalıtr_TR
dc.subject18. Yüzyıltr_TR
dc.subject18. Centurytr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectLiteraturetr_TR
dc.subjectEski Türk edebiyatıtr_TR
dc.subjectOld Turkish literaturetr_TR
dc.subjectRağmitr_TR
dc.subjectTürk edebiyatıtr_TR
dc.subjectTurkish literaturetr_TR
dc.subjectŞairlertr_TR
dc.subjectPoetstr_TR
dc.titleRağmî hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ının notlandırılmış metnitr_TR
dc.titleThe life, literary identity of Rağmi and his Divan's annotaded text
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record