Recent Submissions

 • Distortion Theorem and Koebe Domain for Starlike Functions of Complex Order 

  Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  The aim of this paper is to give distorion theorem and Koebe domain for the class of starlike functaions of complex order under the conditions. |b|≤ (Re(1/b) -|Z| Re(1/b) -2|Z|²)/(2⎹z[Re(1/b)+( 2-Re(1/b) ...
 • Some Results of the Carathedory's Class 

  Polatoğlu, Yaşar; Bolcal, Metin; Şen, Arzu (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Bu çalışmada caratheodory sınıfı üzerine bazı sonuçları araştırırız. f(z)=1+p₁z+p₂z²+p₃z³+… fonksiyonu birim dairede analitik olsun ve f(0)=1,Re f(z)≥0, koşullarını gerçeklesin bu durumda f(z) fonksiyonu Caratheodory ...
 • A Coefficient Inequality for Convex Functions 

  Polatoğlu, Yaşar (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Biz bu makalede ' A characterization for convex functions of complex order (Ist. Üniv. Fen Fak. Matematik Dergisi cilt 54 sayfa 175-170, 1997) adlı makalenin çok önemli bir neticesi olan katsayı eşitsizliğini veririz.
 • A Survey on Operations Research Applications in Construction Management 

  Yazgaç, Tülin; Özdamar, Linet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  In today’s competitive world, construction companies should integrate the expertise of multiple disciplines to remain in the business. Interdisciplinary aplication areas in construction management involve concepts such as ...
 • Optimization Scheme of Offshore Steel Structures 

  Mastanzade, Nıjat (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Deniz petrol yapıların optimizasyonu için son elemanlar üsulu, Reileigh üsulu ve Lagrange katsaylar üsullları kullanılıp. Bu problem yerdeğişme, dinamik Rijitlik ve stabilite sınırı şartlı problemleri çözülüp.
 • On Gaussian Sums Over Finite Fields II 

  YelkenKaya, Neşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Let Fq:=GF(q) be a finite field of order q=ps for some s N, where p is an odd prime, and Fq=F( ), where F=Fp. Let =Fq-{0}= and K:= . Let be a non-trivial irreducible character of the additive group of Fq such that ...
 • A New Method for Increasing the Earthquake Safety of the Sturctures Seismic Isolation 

  Karataş, Hasan (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Selsmic isolation provides an excellent solution fort he earthquake safety of the structures . This paper explains basic principles of this approach.
 • Weyl Orbit Characters and Schur Functions 

  Karadayı, H.R.; Güngörmez, M. (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  For finite Lie algebras, it is shown that characters can be defined first for Weyl orbits and then for irreducible representations . For AN Lie algebras, weight multiplicities can then be calculated by only stating that ...
 • Mimarlıkta Sanat Bilinci 

  Kut, Gülden; Aksoy, Müfide; Çamlıbel, Nafiz; Gökan, Koray (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Mühendislik ve Mimarlık Eğitimi ile ilgili konuların tartışılması ve sorgulanması süreci kapsamında özelde ele alınacak her bir konu, tanımlanacak yeni bir soru veya yanıt , yeni bir bakış veya yaklaşım , genelde “ ...
 • Konut Binaları için Maliyet içinde Önemli Paya Sahip Yapım İşlemleri ile Maliyet Hesabı 

  Bostancıoğlu, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2002-04)
  Ülkemizde genellikle kullanılan maliyet hesaplama yöntemi yapım birimlerine dayalı maliyet hesaplama yöntemidir. ( Keşif yöntemi ) Bu yöntem, çok fazla işlemi kapsadığı ve zaman alıcı olduğu için ; bu yöntemi kullanarak, ...

View more