Now showing items 1-1 of 1

    • İç mekanda iletişim ve anlamı göstergebilim kapsamında okumak 

      Akbaş, Gamze; Erçetin, Arzu (2020)
      Göstergebilim, kendisinden başka bir duruma gönderme yapan ve mesaj veren bir disiplindir. Belirli bir toplum tarafından "kodlanmış” davranış kalıpları ile şekillenen göstergebilim, anlamlandırma süreci ile ilişkilendirilmektedir. ...