Now showing items 1-1 of 1

    • Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi 

      Soyyiğit, Suat; Bostancıoğlu, Esra (B2B Medya, 2013-08)
      Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeş itliş ekillerde üretilebilen yapıbileşenleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi aşamasında birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. ...