Now showing items 1-1 of 1

    • Giydirme Cepheli Binalarda Cam Seçimi 

      Soyyiğit, Suat; Bostancıoğlu, Esra (2012)
      Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çe ş itli ş ekillerde üretilebilen yapıbile ş enleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekle ş tirilmesi a ş amasında birtakımsorunlarla ...