Now showing items 1-1 of 1

    • Kentsel mesajda çelişkiler: Dönüşen Haliç’te kamusallık 

      Töre, Evrim; Bakbaşa, Ceyda (Es Yayınları, 2013)
      Çalışmanın ilk bölümünde Haliç’in dönüşüm sürecinde üç önemli kırılma noktası olan sanayileşme, sanayisizleşme ve 1980 dönemi politikalarına değinilmektedir. 1980’ler, kamusallığa dair mesajın oluşmaya başladığı yeni bir ...