Yayın:
Creating Innovative Spaces By Using Design Criteria Based On Biomimicry

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2018-01
Yazarlar
Karabetça, Aliye Rahşan
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Doğa, milyonlarca yıl evrimleşme süreci yaşayarak yüzleştiği tüm sorunları çözebilmenin taktiklerini geliştirmiştir. Bu taktikler insanoğlunun yüzleştiği birçok soruna (sürdürülemeyen enerji tüketimi, geri dönüştürülemeyen malzeme-ürün ve buna bağlı olarak çevresel sorunların gelişmesi, vb.) çözüm sağlayabilmektedir. Biyomimikri bu sebeple tasarım aşamasında önemli bir yaklaşım olarak kullanılmakta ve doğanın yarattığı bu mekanizmaların incelenerek tasarıma aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Bu mekanizmaların yakından incelenmesi biyoloji ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, tasarımcılar biyoloji ile ilgili yeterli donanıma sahip olmalıdır. Bu çalışma, mimari mekanları geliştirmek için biyomimikriden destek alınarak hazırlanmış mekan tasarım ölçütlerinin, mekan tasarımında kullanılarak sürdürülebilir mekanlar elde edilmesini sağlamak amaçlı kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Her şeyin temelinde olduğu gibi tasarımın da temelinde doğa vardır. Biyomimikrinin sunduğu potansiyelleri anlayabilmek için tasarımcılar doğadaki metot ve fonksiyonları öğrenmek durumundadır. Bu çalışma, aynı zamanda doğadaki tasarım modellerinin mimaride kullanılarak yaşanan sorunlara çözüm bulunması ve bu çözümler bulunurken disiplinler arası bir çalışmanın da göz önünde bulundurulması gerekliliğinden bahsetmektedir. Bu bilinçle geliştirilmiş ve her aşamasında biyomimikriden destek alınarak ortaya konmuş olan tasarım ölçütlerinin yönlendirmesi ile elde edilecek tasarımların yenilikçi ve sürdürülebilir olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu tasarım ölçütleri ele alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar ve biyolojinin nasıl kullanılması gerektiği de belirtilmiştir. Ölçütlerin oluşturulması sırasında, geniş bir literatür taraması yapılarak biyomimikrinin temelindeki tasarım ölçütleri ile bu ölçütlerin temel mekan tasarım ölçütlerine etkisi de ortaya konmuştur.
Nature has developed strategies to solve all the challenges she had been facing during millions of years of evolutionary process. These strategies are able to provide solutions to many problems (unsustainable energy consumption, production of nonrecyclable materials-products which cause serious environmental problems, etc.) humankind is facing at the moment. Therefore, biomimicry is used as the potential design approach during design stages and enables these naturally produced mechanisms to be researched and transferred into design. Examination of all these mechanisms is possible with biology. Therefore designers must be familiar with biology. This study emphasizes the importance of using space design criteria specially prepared based on biomimicry, to develop and create sustainable architectural spaces. As nature is at the basis of everything, it is also at the basis of design. Designers are obliged to learn models and methods in nature to be capable of understanding the potentials of biomimicry. This study also mentions the necessity of considering interdisciplinary study during the discovery stage of using natural models to solve architectural problems. All architectural designs that will be revealed by these design criteria which have been developed with this awareness, are aimed to be innovative and sustainable. The logic of use of biology and considering important aspects are explained concurrently while approaching these criteria. During creation of these criteria a profound literature review has been done to reveal the effects of using biomimicry design criteria on basic architectural design criteria.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Biomimicry, Nature, Space, Sustainable Design, Innovation, Biology, Biyomimikri, Doğa, Mekan, Sürdürülebilir Tasarım, Yenilik, Biyoloji
Alıntı