Now showing items 1-1 of 1

    • Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

      Anlı, Gazanfer; Akın, Ahmet; Eker, Halime; Özçelik, Basri (2015)
      Bu araştırmanın amacı Bedeni Beğenme Ölçeği’nin (BBÖ; Tylka, & Wood-Barcalow, 2015) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. 5’li Likert türü bir ölçme aracı olan BBÖ 10 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar ...