Now showing items 1-1 of 1

    • Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 

      Akın, Ahmet; Eker, Halime (2012)
      Bu araştırmanın amacı Duyarlı Sevgi Ölçeği’nin (DSÖ; Sprecher & Fehr, 2005) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 356 lise son sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Dilsel eşdeğerlik ...