Publication:
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında 'Öteki'nin Ressamı Olmak ve Malik Aksel

Date
2005-01
Authors
Üstünipek, Mehmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Cumhuriyet'in ilk kuşak ressamları arasında Malik Aksel, sanatçı durusu ve sanat anlayışı ile ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Dönemin sanat birlik ve grupları çevresinde yoğunlaşan sanat ortamında hiçbir birlik ya da gruba dahil olmadan sanatını üretmiş, kendi kuşağının kalıplaşmış biçim ve içerik anlayışının dışında kalarak kendine özgü bir resim dili yaratmıştır. O; geçmiş gelecek, eski yeni, gelenek çağdaşlık çelişkilerinin yoğun yaşandığı bir dönemde kendiliğinden bir duyarlılıkla ötekinin resmini yapmış, çağdaşları yeniye, ileriye ve ideal gerçekliğe koşullanmışken o yitip gitmekte olan değerlerin, toplumun görünmeyen gerçekliğinin resimlerini yapmıştır. Onun 1939 tarihli Kale Mahallesi adli resmi ise, Türk resim sanatının belki de en erken toplumsal gerçekçi örneğidir. Malik Aksel is a representative of the first generation of painters in Republic Period. He has been a unique name among his contemporaries as a result of his artistic attitude. Although the art milieu of the period was firmly dependent on the activities of the art groups he hasn't been in one of them. He has created his own style without surrendering himself to the stereotyped stylistic and content approaches of the period. He has painted the other by himself in a period when the contradictories of past- future, old- new, traditional- contemporary was so intensive and he has painted both the disappearing values and the ignored realities of the society. His painting Kale Mahallesi is considered to be the earliest example of social realism in Turkish painting.
Description
Keywords
Çağdaşlaşma, Toplumsal Gerçekçilik, Sanatçı Birlik ve Grupları, Rationalization, Social Realism, Artists' Associations and Groups
Citation