Collections in this community

Recent Submissions

 • Şiir Mecmuaları ve Cönklerdeki Nesimi 

  Köksal, Mehmet Fatih (2019-10-25)
  Şiir mecmuaları ve cönkleri kabaca, bir kısmı kendisi de şair olan şiir de edebiyat meraklısı kimselerin beğendiği şiirleri bir araya getirdikleri defterler olarak tanımlanabilir. Cönklerin bizdeki mazisi şiir mecmularına ...
 • Çağatay Türkçesi Metinlerinde Moğolca Öğeler 

  Türk, Vahit (2019-10)
  Türkçe Moğolca dil ilişkilerini dönemlere ve bölgelere göre değerlendirdiğimizde Çağatay metinlerinin farklı bir durum sergilediği görülür. Çağatay dönemi metinlerinde Ttirkçenin önceki dönemlerinde rastlanmayan bazı Moğolca ...
 • Kutadgu Bilig’in Türk Edebiyatındaki İzleri 

  Çelik, Yakup (2019-09)
  1069 - 1070 yılında Karahanlılar döneminde yazılan Kutadgu Bilig, Türk dünyasında sadece bir edebiyat metni olarak kalmamış, hem devlet büyüklerine rehberlik etmiş hem de şairler ve yazarların toplumsal duyarlılıklarına ...
 • Türk Dünyasının Örnek Alp Kadınları 

  Kayhan, Shurubu (2019-05-20)
  Türk tarihinde kadının yerinin oldukça önemli olduğu ve Türk erkeği ile Türk kadını birbirinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğü bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla Türk tarihinde kadını ayrı, dışlanmış olarak kabul ...
 • Çarhname’de Geçen Alıntı Sözcüklerin İşletimi 

  Barikan Topçi, Çağla (2019-09)
  Geçmişten bu yana tarihi ve coğrafi açıdan geniş bir iklimde hüküm süren Türkçe, bu geniş iklimin doğal sonucu olarak coğrafi, dini, sosyo-kültürel vb. açıdan kendisine yakın gördüğü birçok dilden sözcük alışverişi yapmıştır. ...
 • Ali Şir Nevâyi’nin Divanlarındaki Türkçe ve Alıntı Sözcüklerin Sıklıkları 

  Yeni, Emre Berkan (2019-10)
  Bir sözcüğün bir metnin içindeki kullanım miktarının diğer sözcüklerden daha fazla veya daha az olması ve dahi hiç kullanılmamış olması; dil bilimi, psikoloji ve sosyoloji çalışmalarına konu olmaktadır. Sıklık analizleri, ...
 • Çağatay Türkçesi Metinlerinin Aktarılması Üzerine 

  Türk, Vahit (2019-10)
  Türkçenin tarihi metinlerini çağdaş lehçelere aktarırken yaşanan güçlüklerden biri, metni yazanın ve yazıldığı dönem insanlarının kültürünü ve davranış biçimlerini oluşturan şartlar ile metni yazanın kavram dünyasını ...
 • Aytmatov'un Eserlerindeki Çalışan Kadınlar; İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Bir İnceleme 

  Kayhan, Shurubu; Demirkaya, Harun (2018-11)
  Bu çalışmada Aytmatovun eserlerinde ön plana çıkan çalışan kadınlar incelenmiştir. Kırgız Türklerinde kadın; eş,anne, dul veya genç kız olarak, yaşam mücadelesinin merkezinde olmuştur. Çalışmamıza konu kadınlar da ev işinde, ...
 • Fikrimin İnce Gülü Romanında Nesnenin Mekana Dönüşüm 

  Uğur, Güler (2018-10)
  Mekanın kurgu metinlerdeki önemi ve anlamı uzun zamandır roman kuramcılarının ve felsefecilerin odağındaki tartışma konularından biridir. Adalet Ağaoğlu’nun panoromik bir Türkiye tablosu çizdiği ve yarattığı karakterle ...

View more