Show simple item record

dc.contributor.authorAkdaş, Cangül
dc.date.accessioned2018-08-16T08:17:24Z
dc.date.available2018-08-16T08:17:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2503
dc.descriptionEvents that deeply affect societies are of a historical nature. Through the development of technology, the past is preserved not only in books but also in art. The moment when the camera is invented is immortalized. With the invention of the camera, the past moment is caught and hidden in motion without stopping. This progress has led to the development of the field of art parallel to the development of technology. Apart from being the date, the historical moment was also the subject of cinema. Thus, the past is preserved by blending with the cinema at the present time. The study was based on the assumption that the Civil War in Spain had conflicts within itself, apart from only the right and left distinctions. The universe is a film about the Spanish Civil War. The limitation is Land and Freedom (1995), directed by Ken Loach. Hypothesis; In Land and Freedom, the separations that lived on the left-hand side of the civil war have been re-established at that time without breaking away from its historical dimension. The aim of the study is to examine historical criticism and discourse analysis method which reflects on the cinema without breaking the historical context of the civil war in the film.tr_TR
dc.description.abstractToplumları derinden etkileyen olaylar ya da olgular birer tarihi nitelik kazanmaktadır. Tarih, ilkel zamanlarda mağara duvarlarında, kâğıdın icat edilmesi ile de yazılı olarak muhafaza edilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte geçmiş sadece kitaplarda değil aynı zamanda sanatın içinde de varlığını korumaktadır. Fotoğraf makinasının icat edilmesi anı ölümsüzleştirilmektedir. Kameranın icat edilmesiyle de geçmiş an durdurulmamakta hareket halinde yakalanıp saklanmaktadır. Bu ilerleme teknolojinin gelişmesi paralelinde sanat alanının da gelişimini sağlamıştır. Çekilen anın tarih olmasının dışında, tarihi bir konu da sinemaya konu olmuştur. Böylece geçmiş, sinema ile birlikte şimdiki zamanda harmanlanarak kendisini muhafaza etmektedir. Çalışma, İspanya’da iç savaşın sadece sağ ve sol olmak üzere iki cephede değil, aynı zamanda solun kendi içindeki ayrılıklarının da olduğu varsayımı çerçevesinde oluşturulmuştur. Çalışmanın evreni, İspanya İç Savaşı’nı konu alan filmlerdir. Sınırlılığı ise, Ken Loach’ın yönetmenliğini yaptığı Land and Freedom (1995) filmidir. Araştırmanın hipotezi; çalışmanın sınırlılığı dâhilinde, İspanya iç savaşını konu alan Land and Freedom filminde iç savaşın sol cephesinde yaşanan ayrılıklar, tarihsel boyutundan kopmadan o dönemin koşullarını yeniden kurgulamaktadır. Çalışma, İspanya iç savaşını konu alan Land and Freedom filminde, iç savaşın tarihsel bağlamından kopmadan sinemaya nasıl yansıdığını, yönetmenin tarihi aktarırken nasıl bir kurgu ile filmi çevirdiğini, tarihsel eleştiri yaklaşımı ve söylem analizi yöntemi ile incelemeyi amaçlamaktadırtr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherJOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCHtr_TR
dc.relationJournal Of Social And Humanities Sciences Researchtr_TR
dc.subjectİspanya İç Savaşıtr_TR
dc.subjectSinema Tarihitr_TR
dc.subjectDevrimtr_TR
dc.titleSinemada İspanya İç Savaşı'nın Yeniden Kurgulanması Üzerine: Land And Freedom - 1995tr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID250968tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record