Publication:
Örgüt Kişi Uyumu ve Örgütsel Çekicilik : Hangi Kişiler Ne Tür Örgütleri Daha Çekici Bulur ?

Date
2003-06
Authors
Arbak, Yasemin
Yeşilada, Tahir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Günümüz örgütleri kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağlama imkânına sahip güçlü kültürleri oluşturmak ve korumak amacıyla örgütleri ile uyumlu elemanları kendilerine çekmek, seçmek ve sosyalleştirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı örgüt-kişi uyumundan kuramından hareketle çekim sürecinde bireylerin kişilik özelliklerinin örgütsel çekicilik üzerindeki etkisini incelemek olmuştur. Senaryolara dayalı bir deneysel tasarımın uygulandığı çalışmada elde edilen bulgular farlı gereksinimlere sahip kişilerin bu gereksinimlerine bağlı olarak benzer örgütleri farklı düzeylerde çekici bulduğunu ortaya koymaktadır. Öz saygınlığı düşük kişiler iş güvencesi sağlayan örgütleri öz saygınlığı yüksek olanlara oranla çok daha çekici bulurken, öz saygınlığı yüksek kişiler yenilikçi ve yaratıcı düşünceye imkân tanıyan örgütleri daha çekici bulmuşlardır. Benzer şekilde başarı güdüsü yüksek kişiler ilgi alanına uygun, yenilikçi yaratıcı düşünceye imkan tanıyan, eğitim imkanı sunan örgütleri başarı güdüsü düşük olanlara oranla daha çekici algılamaktadırlar.
Today organizations put in a great deal of effort in attracting , selecting and socializing job candidates that will fit in with the organization in order to build and maintain a strong culture that will provide them a strategic advantege in competion. In this respect the basic aim of this study was to examine the effects of individual characteristic on attraction using person-organization fit theory. Results of the experimental design supported by scenarios indicate that individuals with different need are differently attracted to different organizational characteristics. While individuals with a lower level of self esteem were more attracted to organizations that provide job security, individuals with a higher level of self esteem were more attracted to organizations that give respect and chence to new and creative ideas. In a similar fashion individuals with a higher need of achievement were more attracted to job of interest and organizations providing chence for new creative ideas and training opportunity.
Description
Keywords
Kişi-Örgüt Uyumu, Kişi-Kültür Uyumu, Örgütsel Çekicilik, Person-Organization Compliance, People and Culture of Compliance, Organizational Attractiveness
Citation