Show simple item record

Postmodernity of the City: “City Design as a Hedonic Style in the Light of Postmodern Consumption Culture”

dc.contributor.authorBatı, Uğur
dc.date.accessioned2014-07-24T06:49:22Z
dc.date.available2014-07-24T06:49:22Z
dc.date.issued2007-09
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/264
dc.description.abstractKentler, bir metin olarak okunabilmektedir. Bu yaklaşımla ilişkili olarak, çalışma postmodern tüketim kültürün etkisi altındaki hedonik bir biçim olduğu düşünülen çağdaş kent tasarımını ele almaktadır. Bu bakış açısı dahilinde, kent mekanları ve kentin mimari üslubu, boş zaman etkinlikleri ve daha genelde gündelik yaşam etkinliklerine dayanan tüketim organizasyonu için mükemmel olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, belirtildiği gibi, postmodern nosyonlara ve postmodern tüketim kültürüne dayalı günümüz kent alanının mimari üslubunu ve karakterini ortaya çıkarmaktır. Çalışma ayrıca, Türkiye örneğinde sınırlı bir perspektif ve örnek sunmaktadır. Araştırmanın sonucu olarak, sembolik tüketim etkinlikleri temelinde postmodernizmin karakteristiğini sergileyen kentlerin bu özelliğini, mimari üslubuna da yansıttığı ifade edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractCities, of course, can be read as texts. In relation to this concept, this study examines contemporary city design facilities which are conceived as a hedonic form influenced by postmodern consumer culture. According to this point of view, the city spaces and its architectural styles have developed into a space par excellence for consumption based on leisure times and daily life activities in more general. The major objective of the study is to offer characteristics and architectural styles of today’s urban spaces based on postmodern notions and postmodern consumption cultures. This study also gives a limited perspective and samples for Turkey. The discussion of research has shown that in cities under the influence of postmodernism specific processes of symbolic consumption occur, which reflects itself in the architectural styles of the city.en
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectPostmodernismtr_TR
dc.subjectKent Tasarımıtr_TR
dc.subjectCity Designtr_TR
dc.subjectÜst-Gerçekliktr_TR
dc.subjectSimulationtr_TR
dc.subjectTüketim Kültürütr_TR
dc.subjectConsumption Culturetr_TR
dc.subjectHedonizmtr_TR
dc.subjectHedonismtr_TR
dc.titleKentin Postmodernitesi: “Postmodern Tüketim Kültürü Işığında Hedonik Bir Biçim Olarak Kent Tasarımıtr_TR
dc.titlePostmodernity of the City: “City Design as a Hedonic Style in the Light of Postmodern Consumption Culture”
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record