Show simple item record

dc.contributor.authorBaba, Alper
dc.date.accessioned2014-07-24T08:18:16Z
dc.date.available2014-07-24T08:18:16Z
dc.date.issued2004-01
dc.identifier.issn1303-2739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/276
dc.description.abstractGeothermal energy is generally accepted as being on environmentally benign energy source. Geothermal development over the lost 40 years in world, has shown that it is not completely free of impacts on the environment. Environmental impocts are projected to limit the use of this needed energy resource. Most of high temperature of geothermal waters in the Wortd are highly mineralized with elevated levels ol orwnic (As). boron (B). cadmium (Cd) and lead (Pb) resulting in scaling and conosion. Since they are not reinjected, geothermal discharges also resulh in observed contamination of soil and weterways. Reinjection is recommended to be installed as o standard procedure to avoid these adverse impacten
dc.description.abstractJeotermal enerji genel olarak çevreye karşı iyi huylu enerji kaynağı olarak kabul edilir. Dünyada son 40 yılda jeotermal gelişmeler, bu kaynakların çevreye etkilerinin tamamen yok olmadığını göstermiştir. Bu enerji kaynaklarının sınır değerde kullanımlarının çevresel etkileri projelendirilmektedir. Dünyada yüksek sıcaklıklı jeotermal sular arsenik (As), bor (B), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) gibi minerallerce zenginleşmiştir. Yüksek minerlizasyon sonucu bu olanlarda kabuklaşma ve korozyon oluşmaktadır. Reenjeksiyonun yapılmadığı sahalarda jeotermal kaynakların deşarjı toprak ve suların kirlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle standartlara uygun reenjeksiyonların yapılması, Önemli derecede çevresel etkilerin giderimini sağlayacaktır.tr
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi Yayınlarıtr_TR
dc.subjectçevresel etkitr_TR
dc.subjectenvironmental impacttr_TR
dc.subjectjeotermaltr_TR
dc.subjectgeothermaltr_TR
dc.subjectreenjeksiyontr_TR
dc.subjectreinjectiontr_TR
dc.subjectiz elementlertr_TR
dc.subjecttrace elementstr_TR
dc.titleEnvironmental Impact of the Utilization of a Geothermal Areatr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record