Publication:
Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçunda Kastın Tespiti

Date
2018-03
Authors
Funda, Başaran Yavaşlar
Karaçoban Güneş, Tuğçe
Cangüloğu, Yasemin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma eylemleriyle işlenen vergi kaçakçılığı suçunun tipiklik unsurunun varlığının tartışmasız olduğu durumlarda, suçu işlemediğini ileri süren mükelleflerin en önemli gerekçesi, “eylemi kasten işlemedikleri” iddiasıdır. Yargı kararlarında ve idari düzenlemelerde kullanılan para hareketi, mal hareketi, belgenin tutar ve mahiyeti, faaliyet konusuna uygunluk, mükellefin vergi ödeme gayreti, katma değer vergisi bakımından durumu gibi ölçütler, belgenin sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olup olmadığının saptanması bakımından önemlidirler; ama kastın saptanması bakımından yeterlilikleri şüpheye açıktır. Bu bağlamda, bu çalışmanın ana amacı, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma eylemleriyle işlenen vergi kaçakçılığı suçundaki kast unsurunun ne şekilde tespit edilebileceğini, yargı kararları ve idari düzenlemelerden de yararlanarak ortaya koymaktır.

Description
Keywords
Vergi kaçakçılığı suçu, Suçun kanuni tanımında yer alan unsurlar, sahte belge, Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge, Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma, Kast, kastın tespiti, Kastı saptamada kullanılan ölçütler.
Citation