Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorErden Tütüncü, Efser
dc.contributor.authorSınar, Hasan
dc.date.accessioned2018-09-27T14:43:36Z
dc.date.available2018-09-27T14:43:36Z
dc.date.issued2010-12
dc.identifier2 / 13tr_TR
dc.identifier2 / 13tr_TR
dc.identifier2 / 13tr_TR
dc.identifier.issn1309-4327
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2791
dc.description.abstractBu çalışmada, AİHM Büyük Dairesinin 10 Mart 2009 tarihinde vermiş olduğu Bykov/Rusya kararı incelenmiştir. Söz konusu karar, bireysel suçlarda gizli soruşturmacı görevlendirilmesine ilişkin ilgi çekici bir örnek olarak ortaya çıkmıştır. Bu karar özellikle, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi tedbirinin uygulandığı hallerde, Sözleşmede güvence altına alınan belirli temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesi için bu tedbirin hangi koşullarla ve ne şekilde uygulanması gerektiğini ortaya koyması yönünden dikkat çekicidir. Başvuran, tutuklanmasının hemen öncesinde, kendisi hakkında suç delilleri ortaya koymak maksadıyla üzerinde gizli dinleme cihazı bulunan tanığın evine gelerek kendisiyle bu suçu ikrar ettirmeye yönelik bir görüşme yapmasının ve bu görüşmenin iradesi dışında kayda alınmasının konut dokunulmazlığı, AİHS m.8 kapsamında özel hayatının gizliliği ve dokunulmazlığı ile adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasında bulunmuştur. Mahkeme ise, başvuranın gizli soruşturmacı ile yapmış olduğu görüşmeyi, Allan kararında olduğu gibi bir hücrede değil, bizzat kendi malikanesine bağlı misafir evinde gerçekleştirdiğini, görüşme sırasında tamamen özgür iradesi ile hareket ettiğini ve bu bakımdan Allan kararında olduğu gibi sessiz kalma hakkının ihlal edilmediğini belirtmiştir. Ayrıca, söz konusu delilin baskı veya zorlama ile elde edilmemiş olması ve mahkemenin içtihatlarında ortaya konan asgari güvencelerin sağlanmış olması nedeniyle başvuranın adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği yönünde karar vermiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationFasikül Aylık Hukuk Dergisitr_TR
dc.titleCeza Muhakemesinde Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesine İlişkin Bir AİHM Kararı Bykov v. Rusyatr_TR
dc.typeArticletr_TR
dcterms.subjectCeza usul hukuku, Gizli soruşturmaca, Bykov v. Rusya
dc.contributor.authorID254842tr_TR
dc.contributor.authorID175852


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record