Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorAkbıyık, Cem
dc.date.accessioned2018-10-16T13:30:16Z
dc.date.available2018-10-16T13:30:16Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2810
dc.description.abstractÇevre kanunu md 3/g uyarınca kirlenme bozulmanın önlenmesi, giderilmesi azaltılması durdurulması için gerekli tedbirleri almakla ve tedbirlerin gerektirdiği masrafları karşılamakla yükümlüdür. Kirleten gerekli tedbirleri almazsa bu tedbirleri alan kamu kurum ve kuruluşları masrafları kirletenden anılan hükme göre talep edilir. Ancak söz konusu tedbirleri alan, masraf yapan özel hukuk kişilerinin kirletenden bu masrafları nasıl geri isteyeceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bu durumda öncelikle üçüncü kişi ile kirleten ile sözleşmesel bağ olup olmadığına bakılır. Eğer aralarında sözleşmesel yoksa hangi hükmün uygulanacağını belirsizdir. Öncelikle TMK md. 730 hükmü uygulanabilir gözükse de. Bu hüküm masraf taleplerini karşılamak için elverişli değildir. Kanaatimizce burada TBK md. 529'da düzenlenen vekaletsiz iş görme hükmü kıyas yoluyla uygulanmalıdır. Böylece üçüncü kişi yaptığı zorunlu ve faydalı masrafları kirleten geri talep edebilcektir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectKirleten masraf, Kusursuz sorumluluk, Kirleten öder ilkesi, Vekaletsiz iş görmetr_TR
dc.title2872 sayılı Çevre Kanunu md. 3/g Uyarınca Masraf Kavramı ve Kirletenin Masrafları Ödeme Yükümlülüğütr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID113789tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record