Show simple item record

Participation of the Legal Entities’ Organ to Preparation of Testamentary Disposition

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü / Medeni Hukuk Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorAkbıyık, Cem
dc.date.accessioned2018-10-16T14:52:55Z
dc.date.available2018-10-16T14:52:55Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier5 / 1tr_TR
dc.identifier5 / 1tr_TR
dc.identifier5 / 1tr_TR
dc.identifier.issn2147-9305
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2811
dc.description.abstractBu çalışmanın başlıca amacı Türk Medeni Kanunu m 536'da hükme bağlanan ve resmi vasiyetnamede "düzenlemeye katılma yasağı" başlığını taşıyan emredici kuralın ölüme bağlı tasarrufun düzenlenmesine katılan tüzel kişi organları bakımından da uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesidir. Ölüme bağlı tasarrufla yararına kazandırmada bulunulacak olan lehtar gerçek kişilerin yani sıra bir tüzel de olabileceği için söz konusu tüzel kişinin organı sıfatına sahip olan kimse de ölüme bağlı tasarrufun yapılmasına memur ya da tanık sıfatıyla katılmış olabilir. Böyle bir halde kanun koyucu ölüme bağlı tasarrufun yapılmasına katılan kimselere ve yakınlarına o tasarrufla kazandırmada bulunulmasınaaçık biçimde yasakladığı için lehine kazandırmada bulunulan tüzel kişi de kanaatimce bundan etkilenecek ve söz konusu kazandırmanın ölüme bağlı tasarrufların iptali davası yoluyla hükümsüz bırakılması söz konusu olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of this study is to examine whether the mandatory rule which is referred to under Article 536 of the Turkish Civil Code and titled as “prohibition on being party to the creation of the testamentary disposition” under the official testament would be applicable to the bodies of a legal entity being party to the creation of the testamentary disposition. Since, besides a real person, a legal entity may also be a legatee, any person who is acting as the body of that legal entity would have been acted as a party to the creation of a testamentary disposition as an officer or a witness. In my opinion, in that case, given that the legislation explicitly prohibits any entitlement of any person and relative being party to such disposition, this prohibition would also be applicable on the legal entity acting as the legatee and therefore its entitlement would be at stake due to an abatement through an action for annulment.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationKadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectTMK m.536. düzenlemeye katılma yasağı, tüzel kişinin mirasçılığı, ölümüne bağlı tasarruf, ölüme bağlı tasarrufun iptalitr_TR
dc.subjectTurkish Civil Code Art.536
dc.subjectProhibition of Participation to Preparation
dc.subjectHeirdom of Legal Entities
dc.subject, Testamentary Disposition
dc.subjectAnnulment of Testamentary Disposition
dc.titleTüzel kişi Organının Ölüme Bağlı Tasarrufun Düzenlenmesine Katılmasıtr_TR
dc.titleParticipation of the Legal Entities’ Organ to Preparation of Testamentary Disposition
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID113789tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record