Publication:
Anayasa Mahkemesinin Soybağı Hukuku Alanındaki Kararlarının Toplu Bir Değerlendirmesi

Date
2012-06
Authors
Akbıyık, Cem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Seçkin Yayıncılık
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun soybağına ilşikin bazı hükümleri kanunu uygulayan yerel mahkemeler tarafından itiraz yoluyla ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülmüş. Bu itirazların büyük bölümü yüksek mahkeme tarafından iptal edilmiştir. İptal edilen hükümlerin çoğunluğunu soybağına ilişkin davalarda söz konusu olan hak düşürücü süreler oluşturmakla birlikte soybağının hükümlerinden biri olan evlilik dışında doğan çocukların soyadına ilişkin düzenleme de aynı kaderi paylaşmıştır. Birbiri ardıa gelen iptal kararıyla birlikte kanunun soybağını düzenleyen hükümleri arasındaki uyum bozulduğu için bu alanda yapılacak yeni bir yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışmada bu bakış doğrultusunda kişisel değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Description
Keywords
Soybaği, Evlilik dışı çocuk, Hak düşürücü süre, Velayet hakkı, Çocuğun soyadı
Citation