Yayın:
Manyetik Alanın Soya (Glycine max L.Merrill) Doku Kültürleri Üzerine Etkisi

No Thumbnail Available
Tarih
2003-08-25
Yazarlar
Atak, Çimen
Emiroğlu, Özge
Alikamanoğlu, Sema
Rzakoulieva, Aytekin
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Açıklama
Anahtar kelimeler
manyetik alan, soya, bitki doku kültürü
Alıntı