Publication:
İç Mimarlık Eğitiminde Tasarım ve Ölçek Bağlamında Farklı Yaklaşımlar: Bitirme Çalışmaları Üzerinden Bir İnceleme

Date
2015
Authors
Garip, E.
Garip, B.
Melikoğlu Eke, Armağan Seçil
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
İç Mimarlık Eğitimi, İç Mimari Tasarım, Ölçek, Bağlam, Bitirme Çalışmaları
Citation