Show simple item record

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Designtr_TR
dc.date.accessioned2018-10-30T08:23:35Z
dc.date.available2018-10-30T08:23:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier390tr_TR
dc.identifier390tr_TR
dc.identifier390tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2995
dc.description.abstractEsneklik, önceden tahmin edilemeyen olası değişimler karşısında yapının bu değişimleri karşılayabilmesini sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzde teknolojik gelişmeler, eğitim sistemlerinde yaşanan hızlı değişimler gibi nedenler eğitim felsefelerinin ve bunlara bağlı olarak öğrenme çevrelerinin değişebilir olmasını, yaşanabilecek değişimlere uyum sağlayabilmesini gerekli hale getirmiştir. Bu durum eğitim yapılarının organizasyonunda esneklik kavramının önemini daha da arttırmaktadır. Eğitim yapıları konusunda kuramsal ve uygulama alanında yapılan araştırmalar okullarda fiziksel çevrenin önemini ortaya koyar niteliktedir. Yapılan çalışmaların çoğu eğitim ortamlarının eğitim verimliliği üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Eğitim yapıları konusunda önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Herman Hertzberger, 1960'lı yıllardan itibaren ürettiği okul ve konut projelerinde kullanıcıyı öne çıkararak, kullanıcının mekanla ilişkisinde aradan çekilme taraftarı olmuştur. Hertzberger tasarladığı okul projelerinde açık uçlu çözümler ve kullanıcıyı merkeze alan bir tasarım yaklaşımı benimseyerek mimar ile kullanıcının birbirini yorumlaması ve birbiriyle iletişim kurarak varlık göstermesini sağlamış ve bu sayede esnek çözümler üretmiştir. Bu çalışma kapsamında Herman Hertzberger' in okul yapılarındaki tasarım yaklaşımı esneklik bağlamında irdelenmiş ve esnek tasarım anlayışı doğrultusunda oluşturulan okulların analizleri ile yeni tasarımlara ışık tutacak çıkarımlar yapılmıştır.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationMimarlıktr_TR
dc.subjectEsnekliktr_TR
dc.subjectHerman Hertzbergertr_TR
dc.subjectOkul Tasarımıtr_TR
dc.titleHerman Herzberger okullarında esneklik anlayışıtr_TR
dc.typeArticletr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record