Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkistan'dan göç: Köklere yolculuk 

  YESEVI, ÇAGLA GÜL (2019-12-19)
 • Türk Bağımsızlık Savaşı'nın Anlamı ve Diplomatik Sonuçları 

  Papuççular, Hazal (2019-12-20)
  Türk Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik anlamı ve sonuçları tarihyazımında nispeten daha az tartışılmıştır. Daha çok savaş üzerine odaklanan yazında diplomasi tek tek ilişkiler bazında fazla analiz edilmeden anlatılmıştır. ...
 • Pakistan-Afganistan Örneğinden Türkiye'nin Öğrenecekleri 

  YESEVI, ÇAGLA GÜL (2019-12-16)
  Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
 • Türkiye ve oniki ada 1912-1947 

  Papuççular, Hazal (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019-10)
  Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Oniki Ada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın ...
 • 21. Yüzyılın dönüşen dünyasında tarihçilik ve tarih yazımı 

  Papuççular, Hazal (2019-11)
  Otoriterleşme, popülizm, aşırı sağ ve yükselen milliyetçilikler dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler sonucunda bugün sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler hâline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin ...
 • Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler 

  Toral, Bozkurt (2019-11-02)
  Felsefe tarihi genellikle, ilk filozof olduğu kabul edilen Thales'le ve Thales'in kurucusu olduğu Miletos Okulu'yla başlatılır. Miletos Okulu'nun mensupları, Homeros'un ve Hesiodos'un yaşadığımız evreni açıklamak için ...
 • Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar) 

  Aydın, Ali Murat (2019-11-02)
  Siyasal yozlaşma, günlük yaşantıda her an rastlanabilecek, yeri geldiğinde içselleştirilebilecek bir fenomen olarak bireyin karşısına çıkabilmektedir. Yozlaşmanın tanımı, ülkelerin ceza kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ...
 • Kardeşlik ve Güvenlik Üzerinden Pakistan'ı Okumak: Afgan Mültecilerin Pakistan'a Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Etkileri 

  YESEVI, ÇAGLA GÜL (2019-11)
  Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
 • Populism and Woman 

  Kourou, Nur Sinem (2019-11-05)
  When I saw the announcement for the winter school, I immediately felt that I want to participate in. While I am certain that you will receive many high quality applications, I will take the following paragraphs to show why ...
 • Lausanne Conference : Peacemaking process and Parliamentary Politics in Ankara, 1922-1923 

  Papuççular, Hazal (2019-06)
  Lausanne Treaty of Turkey is a product of Turkish national movement, which was organized after the end of the World War I and led by a newly founded parliament in Ankara. In Turkish historiography, this parliament has ...

View more