Publication:
Türkiye’de Dış Borç Sorunu ve Avrupa Borç Krizi’nin Etkileri

Date
2012
Authors
Erdil Şahin, Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Gelişmekte olan ülkelerde artan dış borç stoku ve dolayısıyla artan dış borç ödemeleri ciddi bir sorundur. Dış borçların sürdürülebilirliği ve borçları azaltmaya yönelik politikalar da makroekonomik istikrarın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Özellikle, Avrupa’da yaşanan Borç Krizi ülkelerin daha çok dış kaynağa ihtiyaç duymasına yol açmıştır. Türkiye’nin de en önemli sorunlarından biri dış borçlanmadır. Bu çalışmada, Türkiye dış borç sorunu ele alınmakta, dış borçlanmanın nedenleri, gelişimi, etkileri değerlendirilerek, sorunun çözümü için gerekli öneriler belirtilmekte ve Avrupa Borç Krizi’nin Türkiye üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
Description
Keywords
Dış Borç Sorunu, Türkiye Ekonomisi, Avrupa Borç Krizi
Citation