Now showing items 21-36 of 36

  • Migration system and network theory 

   Yesevi, Çağla Gül (2020-04)
   Migration system is related to places linked by flow and counter flows of people. System has been defined by communications from migrants to potential migrants. These linkages between migrants are important for further ...
  • Obstacles Obsessions and Prospects of Turkey's EU Membership 

   Akgün, İbrahim Mensur; Tiryaki, Sylvia (2011)
   Turkey has aspired to become a member of the EU since 1959 and has managed to accomplish several significant milestones toward that goal. However, the accession talks are progressing rather slowly and Turkey still seems ...
  • Pakistan-Afganistan Örneğinden Türkiye'nin Öğrenecekleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-12-16)
   Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
  • Populism and Conservative Civil Society 

   Kourou, Nur Sinem (2018-06)
   There are many components and techniques which are driven by populist radical right parties from top to down. The most important issue can be seen here the populist radical right parties’ linkages with civil society ...
  • Populism and Woman 

   Kourou, Nur Sinem (2019-11-05)
   When I saw the announcement for the winter school, I immediately felt that I want to participate in. While I am certain that you will receive many high quality applications, I will take the following paragraphs to show why ...
  • The Rising Islamic Left in Turkey 

   Bilgili, Nazlı Çağın (2018)
  • Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective 

   Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2014)
   Important rallies took place in the spring of 2007; these meetings were held in important cities of Turkey, Ankara, Istanbul, Manisa, Çanakkale, İzmir and Samsun. These meetings were headed and organized by the Ataturkist ...
  • Türk Bağımsızlık Savaşı'nın Anlamı ve Diplomatik Sonuçları 

   Papuççular, Hazal (2019-12-20)
   Türk Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik anlamı ve sonuçları tarihyazımında nispeten daha az tartışılmıştır. Daha çok savaş üzerine odaklanan yazında diplomasi tek tek ilişkiler bazında fazla analiz edilmeden anlatılmıştır. ...
  • Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018-01)
   Çalışmada, milliyetçiliğin kökeni, siyasal tarih ve siyasal kuram açısından açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü milliyetçiliği açıklayan ve milliyetçiliğe dair bakış açısını belirleyen milliyetçilik kuramlarına ayrılmıştır. ...
  • Türkistan'dan göç: Köklere yolculuk 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-12-19)
  • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
  • Türkiye ve oniki ada 1912-1947 

   Papuççular, Hazal (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019-10)
   Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Oniki Ada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın ...
  • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (Der’in Yayınevi, 2015)
   Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...
  • Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler 

   Toral, Bozkurt (2019-11-02)
   Felsefe tarihi genellikle, ilk filozof olduğu kabul edilen Thales'le ve Thales'in kurucusu olduğu Miletos Okulu'yla başlatılır. Miletos Okulu'nun mensupları, Homeros'un ve Hesiodos'un yaşadığımız evreni açıklamak için ...
  • Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar) 

   Aydın, Ali Murat (2019-11-02)
   Siyasal yozlaşma, günlük yaşantıda her an rastlanabilecek, yeri geldiğinde içselleştirilebilecek bir fenomen olarak bireyin karşısına çıkabilmektedir. Yozlaşmanın tanımı, ülkelerin ceza kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ...