Now showing items 21-36 of 36

  • Askeri Darbeden Milenyuma: Türkiye’de Popüler Kültür Tarihi 

   Aydın, Ali Murat (2018-12-07)
   Popüler kültür, 1990 sonrası Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile birlikte kapitalist zaferin yeni yaşam tarzının bir ifadesi olarak zihinlere yansımıştır. Kültürel ana temanın tüketmek, başarının zenginlikle ölçülebildiği ...
  • Lausanne Conference : Peacemaking process and Parliamentary Politics in Ankara, 1922-1923 

   Papuççular, Hazal (2019-06)
   Lausanne Treaty of Turkey is a product of Turkish national movement, which was organized after the end of the World War I and led by a newly founded parliament in Ankara. In Turkish historiography, this parliament has ...
  • Çok Boyutlu İlişkiler: Amerikan Perspektifinden Milli Mücadele 

   Papuççular, Hazal (2019-06-11)
   1923 yılında Amerikalı gazeteci Isaac F. Marcosson’a bir mülakat veren Mustafa Kemal Paşa “kardeş demokrasiler olarak, Türkiye ile Amerika arasında en sıkı ilişkiler olmalıdır” demişti. Kuşkusuz bu, geleceğe dair bir iyi ...
  • Gendered Populist Mobilization 

   Kourou, Nur Sinem (2019-06-17)
   Populism has been stormed through the discussion and scope on political science. It has been discussed in many ways and associated with different issues. Even though the abundant of the literature, as many scholars mention, ...
  • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
  • Türkiye ve oniki ada 1912-1947 

   Papuççular, Hazal (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019-10)
   Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Oniki Ada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın ...
  • EU-Turkey relations: civil society and depoliticization 

   Kourou, Nur Sinem (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, 2019-10)
  • Kardeşlik ve Güvenlik Üzerinden Pakistan'ı Okumak: Afgan Mültecilerin Pakistan'a Siyasal ve Sosyo-Ekonomik Etkileri 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-11)
   Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
  • 21. Yüzyılın dönüşen dünyasında tarihçilik ve tarih yazımı 

   Papuççular, Hazal (2019-11)
   Otoriterleşme, popülizm, aşırı sağ ve yükselen milliyetçilikler dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler sonucunda bugün sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler hâline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin ...
  • Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler 

   Toral, Bozkurt (2019-11-02)
   Felsefe tarihi genellikle, ilk filozof olduğu kabul edilen Thales'le ve Thales'in kurucusu olduğu Miletos Okulu'yla başlatılır. Miletos Okulu'nun mensupları, Homeros'un ve Hesiodos'un yaşadığımız evreni açıklamak için ...
  • Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar) 

   Aydın, Ali Murat (2019-11-02)
   Siyasal yozlaşma, günlük yaşantıda her an rastlanabilecek, yeri geldiğinde içselleştirilebilecek bir fenomen olarak bireyin karşısına çıkabilmektedir. Yozlaşmanın tanımı, ülkelerin ceza kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ...
  • Populism and Woman 

   Kourou, Nur Sinem (2019-11-05)
   When I saw the announcement for the winter school, I immediately felt that I want to participate in. While I am certain that you will receive many high quality applications, I will take the following paragraphs to show why ...
  • Pakistan-Afganistan Örneğinden Türkiye'nin Öğrenecekleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-12-16)
   Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
  • Türkistan'dan göç: Köklere yolculuk 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-12-19)
  • Türk Bağımsızlık Savaşı'nın Anlamı ve Diplomatik Sonuçları 

   Papuççular, Hazal (2019-12-20)
   Türk Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik anlamı ve sonuçları tarihyazımında nispeten daha az tartışılmıştır. Daha çok savaş üzerine odaklanan yazında diplomasi tek tek ilişkiler bazında fazla analiz edilmeden anlatılmıştır. ...
  • Migration system and network theory 

   Yesevi, Çağla Gül (2020-04)
   Migration system is related to places linked by flow and counter flows of people. System has been defined by communications from migrants to potential migrants. These linkages between migrants are important for further ...