Now showing items 1-2 of 2

  • İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018)
   Kitabın ilk bölümünde, İsrail’in jeopolitik konumunun, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının genel değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail’in güvenliğini etkileyen coğrafi, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar incelenmiştir.İkinci ...
  • Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018-01)
   Çalışmada, milliyetçiliğin kökeni, siyasal tarih ve siyasal kuram açısından açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü milliyetçiliği açıklayan ve milliyetçiliğe dair bakış açısını belirleyen milliyetçilik kuramlarına ayrılmıştır. ...