Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

      Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (Der’in Yayınevi, 2015)
      Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...