Now showing items 1-7 of 7

  • Gezi Parkı’nda Ne Oldu : Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi 

   Akgün, Mensur; Cop, Burak; Emre, Yunus; Yesevi, Çağla Gül (Istanbul Kültür University / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi / Global Political Trends Center, 2014)
   Araştırmada üç soruya cevap arıyoruz, bu yüzden elinizdeki kitabı üç bölüme ayırdık. İlk bölümde, insanların neden bu protestolara katıldıklarını anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde, Gezi Parkı içinde ve çevresinde ...
  • İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018)
   Kitabın ilk bölümünde, İsrail’in jeopolitik konumunun, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının genel değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail’in güvenliğini etkileyen coğrafi, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar incelenmiştir.İkinci ...
  • Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 

   Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Tiryaki, Sylvia (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
   Kitabın amacı, bölgesel ve uluslararası politikadaki güncel eğilimleri incelemek, yeni eğilimleri tespit etmektir.
  • Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective 

   Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2014)
   Important rallies took place in the spring of 2007; these meetings were held in important cities of Turkey, Ankara, Istanbul, Manisa, Çanakkale, İzmir and Samsun. These meetings were headed and organized by the Ataturkist ...
  • Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018-01)
   Çalışmada, milliyetçiliğin kökeni, siyasal tarih ve siyasal kuram açısından açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü milliyetçiliği açıklayan ve milliyetçiliğe dair bakış açısını belirleyen milliyetçilik kuramlarına ayrılmıştır. ...
  • Türkiye ve oniki ada 1912-1947 

   Papuççular, Hazal (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019-10)
   Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Oniki Ada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın ...
  • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (Der’in Yayınevi, 2015)
   Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...