Publication:
Avrupa Birliği’nde Yüksek Nitelikli İşgücü İhtiyacı ve Mavi Kart Planının Avrupa Birliği’nin Rekabet Gücüne Etkisi

Date
2015-09
Authors
Dereli, Deniz Dilara
Akkaraca Köse, Melike
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Rekabet gücü ve iktisadi büyümeye katkısı nedeniyle yüksek nitelikli işgücünün göçü stratejik bir önem kazanmıştır. Rekabetçi üstünlük ve büyüme odaklı ekonomiler bu nedenle yüksek nitelikli işgücünü çekme yarışına girmişler ve getirdikleri çeşitli düzenlemeler ile bu işgücünün istihdam edilmesini kolaylaştırıcı uygulamalar başlatmışlardır. Avrupa Birliği için de 2000’li yıllar itibariyle yüksek nitelikli işgücü göçünün düzenlenmesi, göç politikalarının önemli bir hedefi haline gelmiş ve 2009’da Mavi Kart Planı kabul edilerek, yürürlüğe konmuştur. Bu çalışmada, son üç yıldır Avrupa Birliği çapında hayata geçirilen Mavi Kart planının uygulamadaki başarısı, yüksek nitelikli işgücünü çekme potansiyeli, rekabet gücünü arttırma ve büyümeyi hızlandırma gibi AB’nin çeşitli beklentilerini ne ölçüde karşılayabileceği incelenmektedir.
Description
Keywords
Avrupa Birliği, Mavi Kart, Yüksek Nitelikli İşgücü, Rekabet, Büyüme
Citation