Now showing items 1-11 of 11

  • Dans Performanslarında Ülküsel Sunumun ve İzleyicide Doyumun Yakalanması Aşamasında İletişimin Önemi 

   Akgül, Kamile Perçin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Sanatsal değer taşıyan, özgün yaratıcı güçle ifade bulmuş bedensel görüntülerim, sahne tasarımıyla bütünleşmesi sunumun niteliğini arttıracaktır. Bu aşamada en önemli etki, izleyicinin daha çok duyusuna ve duygusuna ...
  • İki Popüler Mit Kahramanının Karşılaştırılması: Neo ve Battal Gazi 

   Yıldırım, T. Emre (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Sıradan insanın kişisel ve evrensel olana uyum sağlama çabası mit ihtiyacını ve mit kahramanını doğuran temel sebeptir. Bu araştırmada gözlemlediğimiz kahramanın sadece zamana göre değil içinde bulunduğu topluma göre de ...
  • İstanbullu Logolar 

   Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Ferdinand de Saussure'e göre değeri oluşturulan ilkeler, "değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe ve değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler"dir. Buna dayanarak, değerin var ...
  • Kırmızı 

   Yıldıran, Ayşe (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Renksizlikten sonra ilk adlandırılan renk olan kırmızı, ateşin ve kanın rengi olarak ortaya çıkar. Yaşam, sağlık ve mutluluğun evrensel simgesi, güçlü ve çekici özellikleriyle güzellik, cinsellik, evlilik, doğum gibi ...
  • Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler... 

   Gündeş - Güz, Nükhet; Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   İç giyimin çağrışımsal alanı, renkler ve reklam başlıklı bir alan araştırması yapılmıştır. Alan araştırmasından elde edilen sonuçlara içerik çözümlemesi uygulanarak verilen yanıtlara göre metnin dayattığı sınıflandırmalar ...
  • Rol-Model: "Deney" (Das Experiment) Film Örneği 

   Tuncel, Berin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Toplumsal yaşamda oynadığımız roller zamanda içselleşerek kişiliğimizin bir parçası olmaktadır. Ancak yaşamda yalnızca kendi rollerimizin dışında diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rolleri de öğreniriz. Diğer rollerle ilgili ...
  • Savaş ve İletişim Gengüdümlerinde Biçimsel Bakışımlılık 

   Zeybek, Işıl; Özgül, Ruken (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Geçmişten günümüze doğanın gereği ve doğalarının gereği; hayvanların, insanların, ülkelerin, firmaların, yaşamlarını sürdürmek, giderek büyümek, sınırlarını genişleterek güçlerini artırmak amacıyla 'öteki' ya da 'ötekilerini' ...
  • Sinema ve Renk 

   Odabaş, Battal (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Bu çalışmada sinemanın renkle olan ilişkisinden söz edilmektedir. Sinemanın başlangıcından itibaren renk sinemanın ilgilendiği tekniklerden biri olmuş ve fotoğraftan da yararlanarak sonunda sinemanın vazgeçilmezi olmuştur. ...
  • Tarihi Gelişim Süreci İçerisinde Alışveriş Merkezleri 

   Demirkan, Mustafa; Taş - Dişkaya, Sinem (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Tarih boyunca her dönem ve uygarlıkta, içinde ürün dolaşımının gerçekleşeceği mekanlara gereksinim duyulmuştur. Alışveriş mekanlarının zaman içindeki dönüşümü incelediğinde, 20. yüzyıla kadar olan dönemde, kentlerdeki ...
  • Tecimsel Marka ve Renk-Biçim Tasarım Bağıntısı 

   Ayhan, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Bu çalışmada insan yaşamını, iş yaşamını, ilişkileri doğrudan ve dolaylı etkileyen göstergeler evrenin tamamlayıcı unsurlarının insan aklı ve zekasıyla ne kadar değişebileceği konusunu örneklerle açıklamaya çalıştık. ...
  • Yaşam Biçimi ve Sanat Yapıtlarının Reklama Yansıması 

   Yıldız, Öykü Ezgi (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Çalışmada, başta ürün ya da hizmetin kimi temel özelliklerini aktaran bir araç konumunda olan reklamın süreç içinde toplumsal ve akçasal sonucunda yaşam biçimleri, imgeler yaratan bir ekinsel olguya dönüşümü ele alınmıştır. ...