Show simple item record

Avrasya’da Boru Hatları Politikası: Güney Akımı, Türk Akımı ve TANAP

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences Uluslararası İlişkiler / International Relationstr_TR
dc.contributor.authorYesevi, Çağla Gül
dc.date.accessioned2018-11-06T09:32:27Z
dc.date.available2018-11-06T09:32:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier10tr_TR
dc.identifier10tr_TR
dc.identifier10tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3151
dc.description.abstractAfter the dissolution of the Soviet Union, the newly independent Republics entered the international arena. As a result, the Caucasus-Caspian region, which possesses significant natural resources such as natural gas and oil, has become an important region of the world. The first part of this study gives a historical overview of the energy policies of Imperial Russia and the Soviet Union. The second part deals with the energy strategy of the Russian Federation. The third part examines various pipeline projects in Eurasia, especially in regards to the new projects of Azerbaijan and Russia, such as the South Stream, the TurkStream and TANAP. These projects and their effects on bilateral relations have been evaluated in the light of theories of interdependence.tr_TR
dc.description.abstractSovyetler Birliği’nin dağılmasınnı ardından, bağımsızlığının kazanan devletler uluslararası arenaya katılmışlardır. Doğalgaz ve petrole sahip olan Kafkasya-Hazar bölgesi dünyanın önemli bir coğrafyası haline gelmiştir. Bu çalışmanın ilk kısmı, İmparatorluk dönemi Rusyası ve Sovyetler Birliği’nin enerji politikaları üzerinde durmaktadır. İkinci bölümde, Rusya Federasyonu’nun enerji stratejisi anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, özellikle Güney Akım, TürkAkım ve TANAP projelerine değinilerek, Azerbaycan ve Rusya’nın boru hattı projeleri değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında, boru hattı projeleri ve enerji ilişkileri karşılıklı bağımlılık kuramları çerçevesinde incelenmektedir.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationBilge Stratejitr_TR
dc.subjectEnerjitr_TR
dc.subjectRusyatr_TR
dc.subjectGüney Akımıtr_TR
dc.subjectTürk Akımıtr_TR
dc.subjectTANAPtr_TR
dc.subjectEnergytr_TR
dc.subjectRussiatr_TR
dc.subjectSouth Streamtr_TR
dc.subjectTurk Streamtr_TR
dc.titleConsidering Pipeline Politics in Eurasia: South Stream, Turk Stream and TANAPtr_TR
dc.titleAvrasya’da Boru Hatları Politikası: Güney Akımı, Türk Akımı ve TANAP
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID140841tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record