Publication:
Donatio Mortis Causa'nın Miras Hukukunun Sınırlayıcı Hükümlerine Tâbi Tutulması Çerçevesinde Lex Furia, Lex Vocania ve Lex Falcidia ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Date
2017-07
Authors
Mındız, Emine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Marmara Üniversitesi
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Donatio mortis causa'nın bir taraftan sağlar arası işlemlerin diğer taraftan da ölüme bağlı kazandırmaların özelliklerini bünyesinde barındıran karma bir işlem karakterine sahip olması bazı problemleri beraberinde getirmiş; terekenin bağışlama muameleleri neticesinde boşaltılmasını önlemek amacıyla, miras hukuku alanına ilişkin sınırlayıcı düzenlemeler gittikçe donatio mortis causa'yı da kapsamına alacak şekilde genişletilmiştir. Daha klasik dönem hukukçuları, donatio mortis causa'nın ölüme bağlı tasarruf vazifesi gördüğü olgusunu göz ardı etmemişler ve donatio mortis causa'yı birçok bakımdan legatum için geçerli olan kurallara tâbi kılmışlardır.

Description
Keywords
Donatio motris causa, Sağlar arası işlem, Ölüme bağlı tasarruf, Legatum, Testamentum
Citation