Show simple item record

A Social Constructivist Assessment of IRENA and Turkey’s Renewable Energy Policy

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences Uluslararası İlişkiler / International Relationstr_TR
dc.contributor.authorYesevi, Çağla Gül
dc.date.accessioned2018-11-06T12:17:52Z
dc.date.available2018-11-06T12:17:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier33tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3159
dc.description.abstractYenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uluslararası bir anlayışın, devlet kurumları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu durum, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından sorunlar oluşturmaktadır. Bu sorunun bertaraf edilmesi açısından, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılmasına yönelik politikalar ve politika araçları önemlidir. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikalarını incelemek ve bu politikaların Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın politikalarıyla uyumunu analiz etmektir. Çalışmanın ilk kısmında, Sosyal İnşacılık teorisi açısından, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) incelenmiştir. IRENA’nın hedefleri, politikaları ve politika araçları ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, dünyada ve Türkiye’de genel olarak enerji ve özelde yenilenebilir enerji görünümü ele alındıktan sonra, Türkiye’nin yenilenebilir enerji politikası ve bu politikaların IRENA politikalarıyla uyumu değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractDevelopment of renewable energy requires the adoption and internalization of an international understanding by state institutions. Turkey is an energy dependent country. High degree of external dependency on energy creates problems in terms of energy supply security in Turkey. Policies and policy instruments for increasing the share of renewable energy sources in Turkey constitute an important policy area in terms of eliminating this problem. The aim of the study is to examine the renewable energy policies of Turkey and to analyze the compliance of these policies with the policies of the International Renewable Energy Agency (IRENA). In the first part of this study, IRENA has been examined in terms of social constructivist theory. Moreover, IRENA's objectives, policies and policy instruments have been examined. In the second part of the study, Turkey's renewable energy policy and the compatibility of these policies with the IRENA’s policies have been evaluated.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationKocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KOSBEDtr_TR
dc.subjectIRENAtr_TR
dc.subjectSosyal İnşacılıktr_TR
dc.subjectTürkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikasıtr_TR
dc.subjectIRENAtr_TR
dc.subjectSocial Constructivismtr_TR
dc.subjectTurkey’s Renewable Energy Policytr_TR
dc.titleSosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikasıtr_TR
dc.titleA Social Constructivist Assessment of IRENA and Turkey’s Renewable Energy Policy
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID140841tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record