Publication:
İsrail Silahlı Kuvvetleri

Date
2014
Authors
Yesevi, Çağla Gül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract

Bu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. İsrail’in heterojen nüfus yapısının ve Filistin sorunun, İsrail’in güvenliğine etkilerine değinilmiştir. İsrail Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşu ve yapılanması, incelenmiştir. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin, geçmişte ve günümüzde icra ettiği askeri faaliyetler, askeri doktrini, silahlanma düzeyi anlatılmıştır. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin, asker mevcudu, silah ve teçhizat tip ve sayıları açıklanmıştır. İsrail Silahlı Kuvvetleri ile komşularının silahlı kuvvetleri, asker sayıları, silahlanma düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında, İsrail’in, komşuları ve bölge ülkeleriyle yaşadığı güvenlik sorunları ele alınmıştır. İsrail’in savunma sanayi incelenmiştir. İsrail ve komşularının savunma bütçeleri karşılaştırılmıştır.


In this study, initially, the geopolitical position of State of Israel has been examined. Location, size and population of Israel and her neighbors have been assessed. The on-going conflicts and tensions between Israel and her neighbors have been evaluated. The effects of heterogeneous population of Israel and Palestinian conflict on security of Israel have been examined. Foundation of Israel Defense Forces (IDF), military activities of the IDF, structure and military doctrine of IDF have been explained. Military strengths of the IDF and Israel’s neighbors have been compared and evaluated. This paper also studies security problems between Israel and her neighbors. Moreover, domestic defense industry of Israel have been investigated. Defense expenditures of Israel and her neighbors have been examined.

Description
Keywords
İsrail Ordusu , güvenlik , askeri yapılanma , Israel Defense Force , security , military structure
Citation