Show simple item record

Israeli Defense Forces

dc.contributorİktisadi İdari Bilimler Fakültesi / Faculty of Economics and Administrative Sciences Uluslararası İlişkiler / International Relationstr_TR
dc.contributor.authorYesevi, Çağla Gül
dc.date.accessioned2018-11-06T12:51:53Z
dc.date.available2018-11-06T12:51:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier1tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3161
dc.description.abstractBu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. İsrail’in heterojen nüfus yapısının ve Filistin sorunun, İsrail’in güvenliğine etkilerine değinilmiştir. İsrail Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşu ve yapılanması, incelenmiştir. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin, geçmişte ve günümüzde icra ettiği askeri faaliyetler, askeri doktrini, silahlanma düzeyi anlatılmıştır. İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin, asker mevcudu, silah ve teçhizat tip ve sayıları açıklanmıştır. İsrail Silahlı Kuvvetleri ile komşularının silahlı kuvvetleri, asker sayıları, silahlanma düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında, İsrail’in, komşuları ve bölge ülkeleriyle yaşadığı güvenlik sorunları ele alınmıştır. İsrail’in savunma sanayi incelenmiştir. İsrail ve komşularının savunma bütçeleri karşılaştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, initially, the geopolitical position of State of Israel has been examined. Location, size and population of Israel and her neighbors have been assessed. The on-going conflicts and tensions between Israel and her neighbors have been evaluated. The effects of heterogeneous population of Israel and Palestinian conflict on security of Israel have been examined. Foundation of Israel Defense Forces (IDF), military activities of the IDF, structure and military doctrine of IDF have been explained. Military strengths of the IDF and Israel’s neighbors have been compared and evaluated. This paper also studies security problems between Israel and her neighbors. Moreover, domestic defense industry of Israel have been investigated. Defense expenditures of Israel and her neighbors have been examined.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationMillî Güvenlik ve Askeri Bilimler Akademik Dergisitr_TR
dc.subjectİsrail Ordusutr_TR
dc.subjectgüvenliktr_TR
dc.subjectaskeri yapılanmatr_TR
dc.subjectIsrael Defense Forcetr_TR
dc.subjectsecuritytr_TR
dc.subjectmilitary structuretr_TR
dc.titleİsrail Silahlı Kuvvetleritr_TR
dc.titleIsraeli Defense Forces
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID140841tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record