Show simple item record

Le Statut Juridique et la Structure Organisationnelle de la Direction Generale de l’Immigration Une Etude Comparative

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümü / İdare Hukuku Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.authorAltınok Çalışkan, Elif
dc.contributor.authorSeyhan, Serkan
dc.date.accessioned2018-11-06T14:12:55Z
dc.date.available2018-11-06T14:12:55Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier16 / 3 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 3 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 3 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3170
dc.description.abstractTürkiye’nin göç hareketleri bakımından stratejik açıdan önemli bir konuma sahip olması ve Türkiye’ye çeşitli amaçlarla gelen yabancı sayısındaki artış karşısında, göç sorunlarının etkin yönetimi bakımından, dünyadaki örnekleri de dikkate alınarak, görev alanine yönelik stratejik ve güncel politikaları geliştirip uygulayabilen, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir maddi alt yapıyla donatılmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” teşkilatı kurulmuştur. Çalışmamızda öncelikle, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün hukuksal statüsü ve bu bağlamda tüzel kişilik yapısı irdelenecek, ardından ise, Müdürlüğün Fransız sistemindeki muadili olan L’OFII (I’Office Française de, I’Immigration et de I’ Integration)’nin hukuksal statüaü ele alınacaktır.tr_TR
dc.description.abstractCompte tenu du fait que la Turquie occupe une place aussi importante en termes d'immigration et d'augmentation du nombre d'étrangers venant en Turquie à des fins diverses, il est indispensable de prendre en considération les exemples du monde en termes de gestion efficace de l'immigration, d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies et des politiques actuelles. Une structure institutionnelle qualifiée dotée de personnel qualifié et d'une infrastructure financière solide était nécessaire en Turquie et c’est la raison pour laquelle l'organisation «Direction Générale de l'Immigration» a été créée. Dans le présent article, nous examinerons tout d'abord le statut juridique de la Direction Générale de l’Immigration, institué par la Loi n ° 6458 sur les étrangers et la protection internationale et analyserons en second lieu la structure de la personnalité juridique de cette institution dans ce contexte, par après nous allons comparer cette institution turque avec de la Direction Générale de l'Immigration en France (« L'OFII » - l'Office Française de l'Immigration et de l'Intégration).
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectGöç İdaresi Genel Müdürlüğü, OFII, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Bütünleşme, Göçmentr_TR
dc.subjectDirection Générale de l’Immigration
dc.subjectOFII
dc.subjectLoi Sur Les Etrangers et la Protection Internationale
dc.subjectIntégration
dc.subjectImmigrant
dc.titleGöç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Hukuksal Satatüsü Karşılaştırmalı Bir İncelemetr_TR
dc.titleLe Statut Juridique et la Structure Organisationnelle de la Direction Generale de l’Immigration Une Etude Comparative
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID202820tr_TR
dc.contributor.authorID239196


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record