Yayın:
Çocukların Dijital Oyun Kullanımına İlişkin Annelerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Thumbnail Image
Tarih
2016-12
Yazarlar
Toran, Mehmet
Ulusoy, Zeynep
Aydın, Büşra
Deveci, Tuğba
Akbulut, Aslınur
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayımcı
Araştırma Projeleri
Organizasyon Birimleri
Dergi Sayısı
Özet
Çocukların oyun tercihlerinde çocukların çevrelerindeki yetişkinlerin rolü olmakla birlikte annelerinin de büyük bir rolü olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple çocukların dijital oyunları kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 5 yaş çocuğa sahip çocukları İstanbul’da özel ve devlete bağlı anaokullarına devam eden araştırmaya gönüllü olarak katılan anneler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak görüşme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak annelerle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın analizleri sonucu elde edilen bulgulara göre çocukların ilgileri, annelerin kendilerine ya da ev işlerine zaman ayırması, oyun aracı olarak kolaylıklar kullanılması ve özellikle eğlenceli olması dijital oyunların tercih edilme nedenleri arasında görülmektedir.
It is thought that the adults in children’s environment play a certain role, yet among adults it is particularly the mothers who play a crucial role in children’s game preferences. For this reason, the current study aims to assess mothers’ views regarding children’s use of digital games. In this research, qualitative research method was used. The research working group was composed of mothers, volunteered to participate in research with 5-years-old children that have been attending private and state-owned kindergartens. In this study, Interviews were adopted as data collection method, and by employing semi-structured interviews, face to face interviews were carried out with mothers. The data obtained as a result of the research’s analysis revealed that the children’s interest, mother’s sparing time for themselves and household chores, using it with ease, and especially, having fun are among the reasons why digital games are preferred by children.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Çocuklar, Anne, Dijital Oyun, Dijital Oyuncaklar, Children, Mother, Digital Game, Dijital Toys
Alıntı