Recent Submissions

 • Çevresel Faktörlerin Mekan Kalitesi Ve İnsan Sağlığına Etkileri 

  Kutlu, Rana (2018-01)
  Yapma çevre insan sağlığını farklı şekillerde etkilemektedir. Tasarımın stres yaratan potansiyele sahip olması, tasarımcıların sağlıklı çevrelerin oluşturulmasında daha bilinçli ve sorumlu davranmaları gerekliliğini ...
 • İç Mimarlık Proje Stüdyosunda Yaratıcılık Odaklı Tasarım Çalışmaları 

  Adıgüzel Özbek, Derya; Usta, Gülay (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
  Günümüzde yaratıcılığın öğrenilebilen bir olgu olduğu ve eğitimle geliştirilebileceği düşüncesi yaygındır. Buradan hareketle özellikle tasarım eğitiminde öğrencilerin çeşitli koşullanmışlıklardan sıyrılarak, yaratıcı ...
 • Creating Innovative Spaces By Using Design Criteria Based On Biomimicry 

  Karabetça, Aliye Rahşan (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
  Doğa, milyonlarca yıl evrimleşme süreci yaşayarak yüzleştiği tüm sorunları çözebilmenin taktiklerini geliştirmiştir. Bu taktikler insanoğlunun yüzleştiği birçok soruna (sürdürülemeyen enerji tüketimi, geri dönüştürülemeyen ...
 • Bir katılım aracı olarak kentsel tasarım: Medellin mucizesi 

  Töre, Evrim; Çağlayan, Öznur (Istanbul Kultur Univ, Atakoy Campus, Bakırkoy, Istanbul, 34156, Turkey, 2018-01)
  Karar alma süreçlerinde katılım olgusu gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan coğrafyalarda da tartışılmaktadır. Katılımın kimin için ve nasıl sağlanabileceğine dair tartışmalarda, toplulukların güçlendirilmesinin ...